Klachtenprocedure

Stichting Veilige Paardensport

Stichting Veilige Paardensport

De Beek 125
Postbus 3040
3850 CA Ermelo
Nederland

T 0577-408363
F 0577-408299

info@veiligpaardrijden.nl
www.veiligpaardrijden.nl

KvK-nr. 32088849


Klachtenprocedure Veiligheidscertificaat

(versie 9 april 2009)

Een van de eisen van het Veiligheidscertificaat betreft het beschikken over een duidelijke klachtenprocedure. Onderstaande passage met een voorbeeld klachtenprocedure kunt u opnemen in uw reglementen, huisregels of andere voor iedereen toegankelijke reglementen. Een andere mogelijkheid is de tekst te publiceren op het publicatiebord of op de website. De bezoekers moeten het in ieder geval ergens kunnen lezen.

KLACHTENPROCEDURE

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien uw klacht mondeling in bij Herman of Tineke ter Harmsel (eigenaren)
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Manege Achter’n Bos, Leijerweerdsdijk 11, 7461 PN Rijssen . De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens Manege Achter’n Bos.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo.
  • Het S.V.P zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur, de manege houder of overige manege medewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen inzien en eventueel in gang zetten!